No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Exam (แบบทดสอบออนไลน์)
 ชื่อแบบทดสอบ : ภาษาไทย1
      ช่วงชั้น / กลุ่มสาระ : ม.6 - ภาษาไทย
      เวลาลง : 2011-05-19 18:28:17

?คำถามที่ 1. การที่นักร้องนักแสดงไทยหลายคนที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ และพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเจนนั้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะและธรรมชาติของภาษาตามข้อใด1
ข้อ 1. ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม
ข้อ 2. ภาษาย่อมแตกต่างกันตามเชื้อชาติ
ข้อ 3. ภาษามักจะสะท้อนสภาพของสังคมนั้นๆ
ข้อ 4. ภาษาเป็นวัฒนธรรมทางสังคม

?คำถามที่ 2. ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศ
ข้อ 1. พ่อแม่ควรสอนลูกว่ายาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา เผยแพร่กันอย่างไร
ข้อ 2. การยกตัวอย่างจากรายการโทรทัศน์เพื่อสอนให้ลูกเข้าใจอันตรายเป็นวิธีที่ดี
ข้อ 3. ในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า 10 ขวบ พ่อแม่ควรอธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย
ข้อ 4. ถ้าสอนอะไรยาว ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไม่รู้จัก เด็กจะเบื่อ และสับสน

?คำถามที่ 3. ข้อใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทย
ข้อ 1. เยาวชนเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความหวังของสังคม
ข้อ 2. ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาบ้าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ข้อ 3. ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ 4. วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แต่ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา

?คำถามที่ 4. ข้อใดไม่ใช้โครงสร้างประโยคแบบภาษาต่างประเทศ
ข้อ 1. เรื่องนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
ข้อ 2. งานเขียนของเขาเป็นที่สนใจของคนหมู่มาก
ข้อ 3. แม่มีลูกถึง 7 คน จึงต้องรู้จักวิธีบริหารเงิน
ข้อ 4. ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงด้วยความตายของตัวเอก

?คำถามที่ 5. ข้อใดประกอบด้วยคำหรือพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยวทั้งหมด
ข้อ 1. ผูกงูด้วยมนตรา
ข้อ 2. วิทยาอาคมหมาย
ข้อ 3. ผูกสารบ่เคลื่อนคลาย
ข้อ 4. ด้วยเชือกบาศกระสันพัน

?คำถามที่ 6. ข้อใดมีพยางค์ที่ใช้สระประสมมากที่สุด
ข้อ 1. นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร์
ข้อ 2. กรับประสานสวบสวบส่งเสียงใส
ข้อ 3. ทั้งหวายตรวนล้วนเครื่องที่ลำบาก
ข้อ 4. พลุกระจายช่อช่วงดังดวงเดือน

?คำถามที่ 7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ ไม่ ครบทุกเสียง
ข้อ 1. เวลานี้เธออยู่ที่ไหนหนอ
ข้อ 2. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก
ข้อ 3. น้ำค้างหยดแตะแต้มบนแก้มหญ้า
ข้อ 4. ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

?คำถามที่ 8. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งสองคำ
ข้อ 1. ตั้งร้าน
ข้อ 2. ข้างขึ้น
ข้อ 3. คล่องแคล่ว
ข้อ 4. ทรุดโทรม

?คำถามที่ 9. คำที่มีเสียงซ้ำในข้อใดทำหน้าที่เป็นคำซ้ำ
ข้อ 1. ความรู้รู้ยิ่งได้ สินทรัพย์
ข้อ 2. รอนรอนอ่อนแสงพระสุริยา
ข้อ 3. แม่ลาลาลดไห้ หาศรี
ข้อ 4. ยามคืนคืนทุกข์ทิ้ง กลางไพร

?คำถามที่ 10. 123
ข้อ 1. คำสมาส 1 คำ คำประสม 2 คำ
ข้อ 2. คำสมาส 2 คำ คำประสม 1 คำ
ข้อ 3. คำสมาส 3 คำ คำประสม 2 คำ
ข้อ 4. คำสมาส 2 คำ คำประสม 2 คำ 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา